Kategori : Drogpolicyar

Läkemedelsdirektivet Bilaga I OTC-översikt

Läkemedelsdirektivet Bilaga I OTC-översikt

Receptbeläggning av receptfria läkemedel (receptfria läkemedel) är endast tillåtet i undantagsfall om läkemedlen anses vara standardterapi för behandling av allvarliga sjukdomar.

Läkemedelsdirektivet 12-14

Läkemedelsdirektivet 12-14

Information om receptbelagda undantag från läkemedelsförsörjning och alla tillåtna undantag.

Läkemedelsdirektivet, bilaga II Livsstilsmedicin

Läkemedelsdirektivet, bilaga II Livsstilsmedicin

I bilaga II till läkemedelsdirektivet anges läkemedel vars huvudsyfte är att förbättra livskvaliteten. Därför kan de inte ordineras på bekostnad av den lagstadgade sjukförsäkringen (GKV).

Läkemedelsriktlinje Bilaga IV Terapiinformation

Läkemedelsriktlinje Bilaga IV Terapiinformation

Bilaga IV innehåller terapioppgifter om ekonomisk reglering. Detta gäller särskilt nya, mest dyra läkemedel.

Läkemedelsdirektivet Bilaga III Begränsningar och undantag från förordningen

Läkemedelsdirektivet Bilaga III Begränsningar och undantag från förordningen

Bilaga III till läkemedelsdirektivet innehåller en översikt över alla befintliga receptbegränsningar och undantag från leverans av läkemedel.

Läkemedelsdirektivet bilaga VI Off-label-användning

Läkemedelsdirektivet bilaga VI Off-label-användning

Bilaga VI till läkemedelsriktlinjerna innehåller information om förskrivbarheten av godkända läkemedel i icke godkända användningsområden.

Läkemedelsdirektivet Bilaga V Medicinsk utrustning som är receptbelagd

Läkemedelsdirektivet Bilaga V Medicinsk utrustning som är receptbelagd

I bilaga V hittar du information om medicintekniska produkter som kan ordineras i enlighet med avsnitt 28 AM-RL.