Corona: WHO: s internationella studie startade

bakgrund

"Solidarity" är en internationell klinisk studie initierad av Världshälsoorganisationen (WHO) och dess partners. Målet är att hitta en effektiv behandling för COVID-19 på kort tid. I Solidaritetsstudien jämförs fyra behandlingsalternativ med vårdstandarden för att kunna utvärdera den relativa effektiviteten mot COVID-19.

Solidaritetsstudien erbjuder ett förenklat förfarande så att även överbelastade sjukhus kan delta i studien utan mycket pappersarbete. Den 27 mars 2020 hade över 70 länder redan bekräftat sitt deltagande i studien. Studien underlättar avsevärt tillgången till behandlingsalternativ genom donationer från många tillverkare.

Vilka aktiva ingredienser testas?

Baserat på resultat från laboratorie-, djur- och kliniska studier valdes följande behandlingsalternativ:

  • Remdesivir
  • Lopinavir / ritonavir
  • Lopinavir / ritonavir med interferon beta-1a
  • Klorokin eller hydroxiklorokin

Andra läkemedel kan läggas till baserat på ny kunskap, enligt WHO.

Remdesivir testades tidigare som ett läkemedel mot ebola. Den aktiva ingrediensen har visat lovande resultat i djurstudier för Mellanöstern andningssyndrom (MERS-CoV) och svår akut andningssyndrom (SARS), som också orsakas av koronavirus. Resultaten antyder att remdesivir också kan ha någon effekt hos patienter med COVID-19.

Lopinavir / ritonavir är en godkänd behandling för HIV. Det finns fortfarande inga bevis för att föreningarna kan förbättra kliniska resultat eller förhindra infektioner i COVID-19, MERS och SARS. Studien är nu inställd för att undersöka fördelarna för COVID-19-patienter. Även om det finns bevis från laboratorieexperiment för att denna kombination kan vara effektiv mot COVID-19, har studier som hittills utförts på COVID-19-patienter varit ofullständiga.

Interferon beta-1a används för att behandla multipel skleros. Den aktiva ingrediensen har antivirala, antiproliferativa, antitumoral och immunmodulerande egenskaper.

Klorokin och hydroxiklorokin är mycket nära besläktade och används för att behandla malaria och reumatiska sjukdomar.I Kina och Frankrike gav små studier några bevis på en potentiell fördel med klorokinfosfat vid behandling av lunginflammation orsakad av COVID-19. Resultaten måste dock bekräftas genom randomiserade studier.

Hur fungerar solidaritetsstudien?

Vuxna patienter med COVID-19 som har lagts in på deltagande sjukhus kan delta i Solidaritetsstudien. Patienter bör informeras om möjliga risker och fördelar. Det medicinska team som ansvarar för varje patient kontrollerar sedan om någon av studiebehandlingarna skulle vara olämpliga.

Efter recensionerna registreras korta identifieringsuppgifter och andra tillstånd för patienten digitalt. Slutligen tilldelas patienter slumpmässigt ett av behandlingsalternativen. Varken patienten eller den medicinska personalen väljer vilka av de studiealternativ som en patient ska få.

Kritisk anonymiserad information för studien samlas endast in under randomiseringsfasen och efter patientens urladdning eller död:

  • Vilka studiedroger fick (och hur många dagar)?
  • Fick patienten ventilation eller intensivvård? (och i så fall när återhämtade det sig)
  • Datum för ansvarsfrihet eller dödsdatum och dödsorsak

Interimistiska analyser övervakas av en oberoende expertgrupp, Global Data and Safety Monitoring Committee.

Detaljerad information om studien finns i ISRCTNregistry.

!-- GDPR -->