Vaccinationskalender

Ständiga vaccinationskommissionen (STIKO) utvärderar kontinuerligt data om vacciner och sjukdomar som kan undvikas genom vaccinationer.

Avvikelser från rekommenderad ålder är möjliga och kan vara nödvändiga. De angivna vaccinationsdatumen tar hänsyn till tidsintervall mellan vaccinationer som är nödvändiga för att upprätta vaccinationsskydd.

För att hålla antalet injektioner så lågt som möjligt bör kombinationsvacciner användas när det är möjligt. Vid användning av kombinationsvacciner måste tillverkarens information om vaccinationsintervall följas.

Vaccinationskalendern spädbarn och småbarn

Mer information här: Vaccinationer för spädbarn och småbarn

vaccinationspädbarn
6
Veckorspädbarn
2
Månaderspädbarn
3
Månaderspädbarn
4
Månaderspädbarn
5-10
Månaderlitet barn
11*
Månaderlitet barn
12
Månaderlitet barn
13-14
Månaderlitet barn
15
Månaderlitet barn
16-23
MånaderTetanusb G1NG2NG3cNDifteri G1NG2NG3cNKikande cystor (kikhosta) b G1NG2NG3cNPolio (poliomyelit) b G1NG2NG3cNHepatit Bb G1NG2NG3cNHej BB
(Haemophilus influenzae B) G1NG2NG3cNPneumokock b G1NG2NG3cNRotavirusG1aG2(G3) Meningokocker
(Serogrupp C) G1Nmässling G1NG2NPåssjuka, röda hund G1NG2NVattkoppor (varicella) G1NG2NInfluensa (influensa) HPV
(Mänskligt papillomvirus) Bältros

Vaccinationskalender för barn, ungdomar och vuxna

Mer information här: vaccinationer för barn och ungdomar, vaccinationer för vuxna

vaccinationbarn
2-4
Årbarn
5-6
Årbarn
7-8
ÅrTonåringar
9-14
ÅrTonåringar
15-16
ÅrTonåringar
17
ÅrVuxna
från 18
ÅrVuxna
från 60
ÅrTetanusbNA1NA2NAeDifteriNA1NA2NAeKikande cystor (kikhosta) bNA1NA2NA3eNPolio (poliomyelit) bNA1NHepatit BbN Hej BB
(Haemophilus influenzae B)N Pneumokock b SgRotavirus Meningokocker
(Serogrupp C)N mässlingNSf Påssjuka, röda hundN Vattkoppor (varicella)N Herpes zoster (HZ) G1hGhHPV (humant papillomvirus) G1dG2dN Influensa (influensa) S (årligen)

Förklaringar till tabellerna:

G = grundläggande immunisering i upp till 3 partiella vaccinationer (G1-G3)

S = standardvaccination

A = boostervaccination

N = inhämtningsvaccination (grundimmunisering av alla som ännu inte har vaccinerats eller slutfört en ofullständig serie vaccinationer)

a = Första vaccindosen från 6 veckors ålder, beroende på vilket vaccin som används, 2 eller 3 vaccindoser med minst fyra veckors mellanrum

b = prematura barn: ytterligare vaccindos vid 3 månaders ålder, dvs. H. totalt 4 vaccindoser

c = minsta intervall till föregående dos: 6 månader

d = Två vaccindoser med ett intervall på minst 5 månader, med inhämtningsvaccination som börjar vid ålder> 14 år eller med vaccinationsintervall på <5 månader krävs en tredje dos mellan den första och den andra dosen

e = Td-boostervaccination vart tionde år. Nästa Td-vaccination en gång som en Tdap eller, om det anges, som en Tdap-IPV-kombinationsvaccination

f = enstaka vaccination med ett MMR-vaccin för alla personer födda efter 1970 ≥ 18 år med en oklar vaccinationsstatus, utan vaccination eller med endast en vaccination i barndomen

g = vaccination med det 23-valenta polysackaridvaccinet

h = två vaccinationer med adjuvanserat herpes zoster-inaktiverat vaccin med ett intervall på minst 2 till högst 6 månader

* Vaccinationer kan fördelas på flera vaccinationsmöten. MMR och V kan ges på samma datum eller var fjärde vecka