Blå hand: ny symbol för officiellt läkemedelsutbildningsmaterial

Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM) och Paul Ehrlich Institute (PEI) ger information om aktiva ingredienser och varumärken för vilka utbildningsmaterial har använts. Detta gäller utbildningsmaterial för läkemedel för vilka informationen i bipacksedeln inte är tillräcklig för säker användning. Dessa utbildningsmaterial får en ny logotyp. Logotypen är den "blåa handen", som bär avtrycket "officiellt godkänt träningsmaterial". Logotypen baserades på Rote-Hand-logotypen, som används för att identifiera säkerhetsrelevant information om läkemedel. Den nya logotypen bör göra det möjligt för läkare, apotekare och eventuellt patienter att känna igen utbildningsmaterialet snabbare. Det är också avsett att minska risken för förväxling med reklam. "Blue Hand-logotypen" är ytterligare ett steg mot att förbättra läkemedelssäkerheten.

Läkemedelsföretagen belastas av BfArM och PEI för att skapa dessa kompletterande utbildningsmaterial. Dessa utbildningsmaterial inkluderar till exempel följande material

  • Patientkort för uppföljning
  • Patientbroschyr

Eftersom dessa material är en viktig komponent för säkerheten vid användningen av läkemedlet i fråga, är de en del av godkännandeprocessen och en förutsättning för en positiv bedömning av nytta-risk-förhållandet.

Allt relevant utbildningsmaterial finns på webbplatserna BfArM och PEI:

www. bfarm.de/schulungsmaterial
www.pei.de/schulungsmaterial

!-- GDPR -->