Cannabis återbetalas

Detta ger slutligen patienter som lider av kronisk smärta och illamående under cancerbehandling till exempel att ordinera cannabis. Lagändringen träder i kraft i mars 2017. Samtidigt påbörjas en studie vars syfte är att få mer kunskap om effekterna av cannabis.

Apotekare varnar för att legalisera cannabis för konsumtion

Efter legalisering för medicinska ändamål diskuteras också legalisering för nöjesändamål i Tyskland. Apotekföreningarna varnar dock här, eftersom konsumtion av cannabis också är förknippad med risker.

Risker med cannabis

Riskerna inkluderar ökad risk för olyckor, risk för att utveckla missbruk, men också en koppling till psykiska sjukdomar som ångestsyndrom och depression.