Koronavaccin AZD1222: robust immunsvar hos äldre

Resultaten baseras på preliminära data om äldre deltagares säkerhet och immunsvar. Enligt uppgifter från AstraZeneca och Oxford University, preliminära data från fas I / II-studien, som inleddes i juli i Lancet publicerade att AZD1222 inducerade både antikropps- och T-cellsvar under minst 56 dagar hos friska frivilliga mellan 18 och 55 år. De nya fas II-uppgifterna, som University of Oxford sa presenterades vid en forskningskonferens, tyder också på en lägre nivå av biverkningar av vaccinet hos äldre, såsom: B. feber, kroppssmärta och svullnad vid injektionsstället. Analysen visade att sådana svar var lägre hos personer i åldern 56 år och äldre än hos yngre vuxna. AZD1222 utvärderas för närvarande i en fas III-studie, vars amerikanska arm återupptogs i slutet av förra veckan. Studien avbröts den 6 september efter att en deltagare utvecklat neurologiska symtom.

Modernas coronavirusvaccin mRNA-1273 verkar också utlösa immunsvar hos både yngre vuxna i åldrarna 18 till 55 och äldre befolkningar.

Viktig milstolpe

"Det är uppmuntrande att se att immunogenicitetssvaren var lika mellan äldre och yngre vuxna och att reaktogeniciteten var lägre hos äldre vuxna som är allvarligare COVID-19", säger en talesman för AstraZeneca. En företrädare från Oxford University kallade resultaten ”en viktig milstolpe i utvecklingen av AZD1222” och tillade: ”Dessa tidiga resultat i åldersgrupperna 56-69 och 70+ har överlämnats till en peer-reviewed journal och vi hoppas att de kommer att ingår i för att publiceras under de kommande veckorna. "