Informationsbrev om Amsidyl

En inspektion avslöjade brister i Amsidyls tillverknings- och kontrollprocesser. Därför var tillverkaren tvungen att stoppa produktionen. Godkännandet drogs tillfälligt tillbaka tills bristerna åtgärdades och detta bekräftades genom en ny inspektion. Efter samråd med BfArM drogs inte återstående lager ut från marknaden, men de kommer inte längre att fyllas på. NordMedica, innehavaren av försäljningstillståndet för Amsidyl, har nu hittat en annan tillverkare, men den nya produkten kommer inte att finnas tillgänglig förrän under första kvartalet 2015.