Macrogol-ratiopharm flytande Orange® inkludering i bilaga V, AM-RL

Berört läkemedel: Macrogol-ratiopharm vätska Orange®

Tillverkare: ratiopharm GmbH

Recept på bekostnad av den lagstadgade sjukförsäkringen är möjligt i följande fall: För patienter från 12 års ålder för behandling av förstoppning endast i samband med tumörsjukdomar, megakolon (med undantag för giftig megakolon), divertikulos, divertikulit , cystisk fibros, neurogen tarmförlamning, i fallet med fosfatbindande medicinering för kronisk njursvikt, opiat- och opioidbehandling och i terminalfasen. För ungdomar med utvecklingsstörningar mellan 12 och 18 år för behandling av förstoppning.

Begränsning av förskrivning: 11 juli 2021