Nya läkemedel 15 november 2020

Incruse Ellipta 55 mikrogram inhalationspulver, fördoserat

Incruse Ellipta är en ny bronkdilatator från GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG, som innehåller 55 μg umeklidinium (motsvarar 65,25 μg umeklidiniumbromid) per inandning. Den används för underhållsbehandling med bronkdilaterande medel för att lindra symtom hos vuxna patienter med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Jorveza® 0,5 mg munsönderfallande tabletter

Jorveza® 0,5 mg munsönderfallande tabletter från Dr. Falk Pharma representerar en ny styrka hos det budesonidinnehållande läkemedlet Varje munsönderfallande tablett innehåller 0,5 mg budesonid och används till vuxna (över 18 år) för behandling av eosinofil esofagit.

Palexia® akut smärta 50 mg filmdragerade tabletter

Palexia® Akutschmerz 50 mg filmdragerade tabletter från GRÜNENTHAL GmbH innehåller 50 mg tapentadol som tapentadolhydroklorid. Det används för att behandla måttlig till svår akut smärta hos vuxna som endast kan hanteras tillräckligt med opioida smärtstillande medel.

!-- GDPR -->