Oxervate - ett nytt läkemedel mot en sällsynt ögonsjukdom

Patienter med neurotrof keratit har trigeminus nervskada. Detta leder till minskad eller ingen känsla i hornhinnan och minskad produktion av ämnen som spelar en viktig roll för att reparera skador och säkerställa överlevnad av hornhinneceller. Eftersom neutotrofisk keratit är en sällsynt sjukdom fick läkemedlet Oxervate provisorisk status för särläkemedel redan i 2016.

Vad är Oxervate?

Oxervate är en kopia av en mänsklig tillväxtfaktor som kallas nervtillväxtfaktor. Den aktiva ingrediensen kallas Cenergermin. Administrering av ögondroppar som innehåller cenegermin är avsedd att återställa några av de normala läkningsprocesserna i ögat och reparera skadorna på hornhinnan.

Hittills finns det inget tillfredsställande behandlingsalternativ för neurotrof keratit. Endast symptomatisk behandling är för närvarande möjlig (fuktning av ögonen, antibiotiska ögondroppar för infektioner, skyddande kontaktlinser).

Oxervate produceras med rekombinant DNA-teknik. Den tillverkas av bakterier som har fått en bit DNA infört i dem som gör det möjligt för bakterierna att producera en mänsklig nervtillväxtfaktor.

Biverkningar av Oxervate

De vanligaste biverkningarna som observerades med Oxervate var ögonsmärta, ögoninflammation, ökad rivning, smärta i ögonlocken och känsla av främmande kropp i ögat.

!-- GDPR -->