Rosacea som en riskfaktor för Parkinsons sjukdom

Rosacea och Parkinsons i antal

Under studieperioden utvecklade 22 387 vuxna Parkinsons sjukdom. Rosacea diagnostiserades 68 053 ​​gånger under samma period. Studiegruppen beräknade en förekomst av Parkinsons sjukdom i den allmänna befolkningen på 3,54 per 10000 årsverk. Däremot var förekomsten av patienter med rosacea 7,62 per 10 000 personår. Danska människor med det typiska rodnade ansiktet var mer än dubbelt så benägna att utveckla Parkinsons sjukdom som sina medborgare utan hudsjukdom. Dessutom diagnostiserades Parkinsons sjukdom hos personer med rosacea cirka 2,4 år tidigare än andra danskar.

Incidensen förblev också ökad efter att ha uteslutit kända riskfaktorer för Parkinsons sjukdom såsom ålder, kön, socioekonomisk status, nikotinanvändning, alkoholmisbruk, medicinering och comorbiditeter. Den justerade incidensen minskade till 1,71 enligt den statistiska analysen, men var fortfarande anmärkningsvärd med ett konfidensintervall på 95 procent på 1,52 till 1,92. När det gäller okulär rosacea hittades en incidens på 2,03 efter justering (1,67 - 2,48).

Tetracykliner minskar risken för Parkinsons sjukdom något

Det danska forskargruppen gjorde en annan fantastisk observation. Patienter som behandlades med orala tetracykliner var 2% mindre benägna att utveckla Parkinsons sjukdom än danskar i referenspopulationen, med en incidensnivå på 0,98. Enligt Egeberg kan detta tyda på att antibiotikumet har en skyddande effekt mot Parkinsons sjukdom. Ytterligare studier och undersökningar krävs dock för att dra kliniska slutsatser av detta.

Förhållandet mellan Rosacea och Parkinsons

Resultaten av studien tyder på att det finns vanliga patogena mekanismer i rosacea och Parkinsons sjukdom. Hos många rosacea-patienter kunde en ökad aktivitet hos matrisen metalloproteinas observeras. Enligt vetenskapliga teorier bör detta proteinnedbrytande proteinas också vara involverat i patogenesen av Parkinsons sjukdom. Den ökade enzymaktiviteten kan leda till neuronal nedbrytning i substantia nigra - och därmed till de karakteristiska Parkinsons symtomen. Det finns dock fortfarande inga entydiga bevis för detta antagande.

Om du har rosacea, se upp för Parkinsons symptom

Enligt studieresultaten är rosacea en riskfaktor för Parkinsons sjukdom. Även om det inte finns några orsaksmässiga bevis för detta kan resultaten användas på ett praktiskt inriktat sätt. Enligt US Center for Disease Control and Prevention (CDC) är Parkinsons den näst vanligaste neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers. Båda sjukdomarna är fortfarande obotliga idag. En tidig diagnos säkerställer dock tidig användning av optimala och målinriktade behandlingsåtgärder och därmed en förbättrad sjukdomsförlopp.

Tecken som indikerar Parkinsons skiljer sig från person till person. Karaktäristiska symtom är långsamma rörelsessekvenser (bradykinesi), ensidig minskad armrörelse vid gång, blandning och små steg, postural instabilitet, tremor, rigor, hypomimi samt förändringar i personlighet och kognitiva försämringar.

!-- GDPR -->