Användningen av valsartan stoppades från Mylan Laboratories Limited i Indien

Efter en orenhet, N-nitrosodietylamine (NDEA), hittades i vissa satser av valsartan, som tillverkades av Mylan Laboratories Limited i Hyderabad, Indien, har Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) nu förbjudit användningen av valsartan från Indien.

Dessutom har nationella myndigheter i EU börjat återkalla berörda massor av läkemedel som innehåller Mylans valsartan och genomför ytterligare tester för att bestämma nivån på kontaminering.

NDEA och den relaterade föreningen N-nitrosodimetylamin (NDMA) observerad i sartaner av andra tillverkare klassificeras som sannolika humana cancerframkallande ämnen.

Som med tidigare identifierad kontaminering från NDEA och NDMA är det riskabelt för patienter att plötsligt sluta ta valsartan. Istället bör du rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

Företag som marknadsför sartaninnehållande läkemedel i EU har uppmanats att testa sina produkter för dessa föroreningar. Ytterligare tester utförs av EU: s laboratorier. EMA kommer att informera allmänheten så snart ny information blir tillgänglig.