Minskad infusionshastighet för Olimel och Olimel peri

Infusionshastigheten per timme måste ändras hos barn 2-11 år. Den aktuella informationen motsvarar inte rekommendationerna i direktivet (2005 ESPGHAN / ESPEN) för denna åldersgrupp. De ändrade infusionshastigheterna finns i den bifogade informationsbrevet från Baxter Deutschland GmbH.

!-- GDPR -->