Viread 245 mg filmdragerade tabletter upptäcks förfalskade

Läkemedel: Viread® 245 mg filmdragerade tabletter

Aktiv ingrediens: tenofovirdisoproxil

Tillverkare: GILEAD Sciences GmbH

Berört parti: VTTTD (utgångsdatum 12/2020).

Federal Institute for Drugs and Medical Devices (BfArM) pekar på en förfalskning av läkemedlet Viread® 245 mg filmdragerade tabletter från Gilead Sciences International Limited, Storbritannien. Det upptäcktes hos en tysk grossist. Falken är i tysk presentation. Den bär satsbeteckningen VTTTD (utgångsdatum 12/2020). Partiet som är tryckt på förfalskningen är en riktig sats som är avsedd för de tyska, österrikiska och kuwaitiska marknaderna. De filmdragerade tabletterna som hittills har undersökts motsvarar originalet vad gäller innehåll och identitet.
Komponenterna i primärförpackningen (plastflaska, lock, torkmedel och fyllmedel) är också original, men det finns vissa skillnader mellan primär- och sekundärförpackningen, som visas här:

1) Förfalskningens fällbara låda kan särskiljas från originalet genom en större nyans av blått (se bilder).

2) Utskriften av satsnummer och utgångsdatum är olika (se illustrationer).

3) Utskriften av batchnumret på plastflaskans botten skiljer sig från originalet vad gäller punktmatrisen och bokstävernas form (se illustrationer).

4) Anvisningarna för användning av förfalskningen har ett äldre materialnummer (83054925 istället för 83054928).

Det finns också ett stavfel i broschyren (ett ”n” saknas i ordet ”förekomma”).

!-- GDPR -->