Erenumab: extra fördel med migränprofylakse

Den monoklonala antikroppen erenumab (Aimovig) har godkänts för profylax av migrän sedan november 2018.

Tidig nytta bedömning av erenumab

Liksom alla nya läkemedel är erenumab också föremål för en tidig utvärdering av nyttan. På grundval av uppgifterna från tillverkaren har IQWiG nu bekräftat en ytterligare fördel för erenumab hos patienter hos vilka andra läkemedel som tidigare använts för profylax misslyckades eller inte beaktades.

Betydande ytterligare fördelar för patienter

Även om tillverkaren Novartis bara presenterade data för episodisk migrän och inte för kronisk migrän, ser IQWiG indikationen på att en betydande ytterligare fördel inte är begränsad till episodisk migrän. IQWIG motiverar detta med det faktum att klassificeringen av kroniska och episodiska migrän endast baseras på antalet smärtdagar och därför är gränserna suddiga.

Erenumab stänger av CGRP

Det har länge varit känt att budbärarsubstansen CGRP (Calcitonin Gene Related Peptide) spelar en central roll i utvecklingen av migrän. Som den första medlemmen i en ny klass av aktiva ingredienser hämmar erenumab CGRP-receptorn.

Hittills har inga speciella läkemedel funnits för att förebygga migrän, men läkemedel som inte har utvecklats speciellt, såsom metoprolol / propranolol, flunarizin, topiramat eller amtriptyline eller valproinsyra. Dessa måste dock tas dagligen och hade olika negativa läkemedelseffekter. Emellertid behöver erenumab bara injiceras en gång i månaden.

G-BA skiljer mellan tre patientgrupper

Federal Joint Committee (G-BA) har differentierat mellan tre grupper, var och en med fyra migrindagar per månad. Differentieringskriteriet är om patienterna redan har fått migränprofylax eller inte, och i så fall vilken läkemedelsprofylax de har fått.

  • Grupp 1: obehandlade patienter såväl som patienter som redan har misslyckats med att svara på ett profylaktiskt alternativ, som inte kan tolerera det eller som är olämpliga. De drabbade är dock berättigade till profylax med metoprolol, propranolol, flunarizin, topiramat eller amitriptylin.
  • Grupp 2: Patienter som inte svarar på metoprolol, propranolol, flunarizin, topiramat eller amitriptylin, som inte tål dem eller som är olämpliga. Valproinsyra eller botox är dock tillgängliga som alternativ.
  • Grupp 3: Patienter för vilka behandling med “bästa stödjande vård” (BSC) är det enda alternativet.

Tillverkarens dokumentation omfattar endast en grupp

Tillverkarens dokumentation innehåller dock endast data för patienter i vilka de aktiva ingredienserna som tidigare godkänts för profylax av migrän (metoprolol, propranolol, flunarizin, topiramat eller amitriptylin) inklusive valproinsyra och botox visade ingen effekt eller ledde till intolerans.

G-BA beslutar om omfattningen av den extra förmånen

Efter att dossierbedömningen har publicerats genomför G-BA ett kommentarförfarande och fattar ett slutgiltigt beslut om omfattningen av den extra förmånen. Detta förväntas i början av maj 2019.