Astellas & KaliVir: Licensavtal för Oncolytic VET2-L2 Virus

De två företagen meddelade den 7 december att de hade ingått ett världsomspännande licensavtal för att forska, utveckla och kommersialisera VET2-L2, ett intravenöst onkolytiskt virus som används i immunonkologi, och att arbeta tillsammans för att hitta en andra produkt, ett uppföljningsvirus ha.

KaliVir har en unik teknikplattform baserad på ett genetiskt modifierat vacciniavirus och utvecklar VET2-L2. KaliVirs vacciniavirusbaserade onkolytiska virala immunterapier kan administreras intravenöst till cancerpatienter, vilket eliminerar komplicerade procedurer för direkt intratumoral administrering och ger tillgång till en bredare patientpopulation.

VET2-L2 befinner sig i den prekliniska fasen

"Vi är glada över att Astellas har valt KaliVir, och särskilt VET2-L2, vår ledande produktkandidat, för att komplettera sitt onkologiprogram. VET2-L2, ett multimekaniskt intravenöst onkolytiskt vacciniavirus, har genererat starka prekliniska data ... Vi är planerar vår första "kliniska prövning för VET2-L2", säger Helena Chaye, Ph.D., JD, VD för KaliVir.