Sacituzumab Govitecan-hziy vid metastatisk trippel-negativ bröstcancer

bakgrund

Cirka 15% av invasiva bröstcancer uttrycker varken progesteron, östrogen eller HER2-receptorn. De är kända som trippel negativa. Hos patienter med denna typ av tumör i det metastatiska stadiet och som redan har förbehandlats, visar standard kemoterapi endast en låg svarsfrekvens med en kort progressionsfri överlevnad. Det har visat sig att ett antikroppsläkemedelskonjugat, sacituzumab govitecan-hziy, kan ge höga koncentrationer av SN-38, en aktiv metabolit av det kemoterapeutiska medlet irinotecan, till tumörer.

Målsättning

Syftet med den aktuella fas 1/2-studien var därför att undersöka resultatet efter behandling med sacituzumab Govitecan-hziy vid metastatisk trippel negativ bröstcancer [1].

metodik

Totalt 108 patienter inkluderades i multicenterstudien. De fick den aktiva ingrediensen sacituzumab govitecan-hziy efter att de redan hade förbehandlats med minst två terapier för deras metastaserade trippel-negativa bröstcancer.

De fick antikroppsläkemedelskonjugatet (10 mg / kg kroppsvikt iv) dag 1 och 8 i 21-dagarscykeln fram till den tidpunkt då sjukdomen utvecklades eller oacceptabla toxiska biverkningar inträffade.

Slutpunkterna i studien inkluderade säkerhetens terapi, den objektiva svarsfrekvensen (enligt "Response Evaluation Criteria in Sold Tumors"), svarets varaktighet, den kliniska nyttofrekvensen (definierad som fullständigt eller partiellt svar eller "stabil sjukdom ”i minst en sex månader), progressionsfri överlevnad och total överlevnad. Post-hoc-analyserna bestämde svarsfrekvensen och varaktigheten.

Resultat

Alla 108 patienter fick en median av tre tidigare behandlingar (intervall: 2-10). Fyra patienter dog under behandlingen, tre patienter (2,8%) avbröt behandlingen på grund av biverkningar. Biverkningar av grad 3 och 4 inträffade hos totalt 85 patienter. Grad 3 och 4 biverkningar inkluderade främst anemi och neutropeni. Svarsfrekvensen för antikroppsläkemedelskonjugatet var 33,3% (95% konfidensintervall 24,6-43,1). Hos tre patienter svarade terapin helt, i 33 fanns det ett partiellt svar. Svarets medianvaraktighet var 7,7 månader (95% konfidensintervall 4,9-10,8).

45,4% av patienterna visade en klinisk nytta av behandlingen (klinisk nytta). Den mediana progressionsfria överlevnadsgraden var 5,5 månader (95% konfidensintervall 4,1-6,3) och den totala överlevnaden var 13 månader (95% konfidensintervall 11,2-13,7).

Slutsats

Terapi med antikroppsläkemedelskonjugatet associerades med ett ihållande objektivt svar hos tidigare behandlade trippel-negativa bröstcancerpatienter. De viktigaste biverkningarna av denna behandling var myelotoxiska.