Röd handbokstav på valproate

Beskrivning: Valproat är associerat med en dosberoende risk för anomalier hos det nyfödda, både när det ges ensamt och när det ges i kombination med andra läkemedel: Barn som exponerades för valproat i livmodern har hög risk för allvarliga utvecklingsstörningar (upp till till 30–30 år). 40% av fallen) och / eller medfödda missbildningar (i cirka 10% av fallen).

Valproate är godkänd för

  • Behandling av generaliserade anfall i form av frånvaro, myokloniska anfall och tonisk-kloniska anfall
  • Behandling av fokala och sekundära generaliserade anfall och för kombinationsbehandling av andra typer av anfall, t.ex. B. partiella anfall med enkla och komplexa symtom samt sekundära generaliserade anfall som inte svarar på den vanliga antiepileptiska behandlingen.
  • Om andra läkemedel inte fungerar ska valproat endast ordineras till flickor, tonårsflickor, kvinnor i fertil ålder eller gravida kvinnor. Behandlingen måste inledas och övervakas av en läkare som har erfarenhet av hantering av epilepsi eller bipolär sjukdom. Fördelarna med behandlingen bör noggrant vägas mot riskerna vid förskrivning för första gången, under rutinmässiga behandlingsgranskningar, när en tjej når puberteten och när en kvinna planerar att bli gravid eller blir gravid. Patienterna måste informeras om riskerna med behandlingen och om användningen av effektiv preventivmedel. Olika material som utbildningsmaterial och ett formulär för bekräftelse av riskinformation lämnas för läkare och patienter. Produktinformationen uppdateras.

!-- GDPR -->