Kategori : Smärtbehandling

Smärtstillande missbruk

Smärtstillande missbruk

Smärtstillande missbruk är en form av drogmissbruk där patienter tar smärtstillande medel utan läkares recept och när det inte finns någon indikation.

Cannabis och cannabinoider vid smärtbehandling

Cannabis och cannabinoider vid smärtbehandling

Cannabis och cannabinoider blir alltmer populära inom smärtlindring. Speciellt cannabidiol (CBD) och delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) har betydande farmakologiska effekter.

Adjuvant smärtbehandling

Adjuvant smärtbehandling

Läkemedelsanalgesi som en del av WHO: s steg-för-steg-plan kan och bör kompletteras med ko-terapi och adjuvansåtgärder på varje terapinivå, om det behövs.

Särskilda egenskaper hos opioid analgesi

Särskilda egenskaper hos opioid analgesi

Opioida analgetika är bland de mest potenta läkemedelsalternativen vid smärtlindring. Den komplexa farmakodynamiken och kinetiken för denna grupp av ämnen har dock vissa särdrag.

Medicinsk smärtbehandling

Medicinsk smärtbehandling

Modern smärtlindring baseras på multimodala tillvägagångssätt och inkluderar tvärvetenskapliga terapimetoder. Medicinsk analgesi spelar en nyckelroll i detta.

Inpatient multimodal smärtbehandling

Inpatient multimodal smärtbehandling

Inpatient multimodal smärtbehandling innefattar mycket intensiva, tvärvetenskapliga behandlingsstrategier för bättre hantering av kroniska smärtstillstånd och kroniska smärtsyndrom. Syftet med terapin är nästa bästa möjliga frihet från smärta

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta

Neuropatisk smärta uppstår som ett direkt resultat av skador på centrala eller perifera somatosensoriska nervstrukturer. Typiska exempel är post-zoster neuralgi, polyneuropatier, fantomsmärta eller central smärta hos flera patienter

Översikt över smärta

Översikt över smärta

Att känna smärta är både välsignelse och förbannelse. I synnerhet, när smärta förlorar sin biologiska funktion som en varningssignal, kan det vara extremt stressande för patienternas vardag. Lyckligtvis erbjuder modern smärtbehandling många alternativ

Smärt- och smärtlindring: Vanliga frågor om patienten

Smärt- och smärtlindring: Vanliga frågor om patienten

Termen smärtbehandling är inte skyddad, i princip kan vem som helst kalla sig smärtterapeut. Var kan jag hitta en bra läkare som är specialiserad på smärtlindring?

WHO steg-för-steg-plan

WHO steg-för-steg-plan

Världshälsoorganisationens (WHO) 3-stegsschema är en globalt erkänd riktlinje inom läkemedelssmärtbehandling. Den innehåller ett trestegs läkemedelsbehandlingskoncept med en gradvis, målinriktad eskalering

Smärtstillande

Smärtstillande

Information om valet av rätt smärtstillande medel inom ramen för läkemedelssmärtbehandling enligt WHO-nivån.

!-- GDPR -->